tisdag 5 november 2013

BILDENS CENTRALA INNEHÅLL OCH KUNSKAPSMÅL

Här kommer pdf:er på centrala innehållet och kunskapskraven i Bild för 8:orna som ska planera vad klassen ska arbeta med fram till jul. Vi gör undersökning om vad ni är intresserade av i answeargarden, sedan ger jag vidare förslag och vi kommer tillsammans fram till vad vi arbetar med denna period.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/104272968/Centralt%20inneh%C3%A5ll%20bild.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/104272968/BetygsmatrisLGR11.pdf