torsdag 25 februari 2016

INSTRUKTIONER IDOL BILD

#2 Gå in på ipiccy.com

ladda upp din originalbild och följ mina givna instruktioner hur

ni ska göra om er bild. 

Gör bilden svart/vit, justera kontrasterna, lägg på filtret Cartoonize,

ca 4-5-6 färger och finjustera bilden, tänk på att man ska kunna följa linjerna, 

men det ska ändå vara så pass detaljerat så att man ser t.ex. ögon osv. 

Skriv in namnet på din idol & gärna varför det är din

idol med något/några ord.

 SPARA. 

Maila till mig så jag får skriva ut på

snilssondrugge@gmail.com

 

Ungefär så här kan det se ut:

 

onsdag 3 februari 2016

FÖRBJUDEN KÄRLEK - TRAILER

Tema svenska/bild – Förbjuden kärlek
Vi kommer under vecka 6 till vecka 8 arbeta ämnesövergripande i bild och svenska med temat förbjuden kärlek. Vi börjar med att tillsammans läsa ett utdrag ur Romeo och Julia samt andra exempel på temat förbjuden kärlek i film och litteratur som t.ex. Fucking Åmål och Jalla Jalla.
Därefter kommer du att få skapa en egen filmtrailer på temat förbjuden kärlek tillsammans med din basgrupp. Presentation/uppvisning av trailern sker  vecka 10 efter sportlovet.
En filmtrailer kan du jämföra med framsidan (bilden och rubriken) samt baksidestexten på en bok. Du får information om handlingen och huvudpersonerna utan att hela bokens innehåll avslöjas. När ni skapar er trailer är det viktigt att ni tänker på att arbeta efter den dramaturgiska modellen.Skapa en filmtrailer:

1.       Börja med att fundera ut “filmens” drama/konflikten: Varför kärleken är förbjuden (se förslag nedan)


ü  Släktfejder
ü  Gängtillhörighet
ü  Ekonomi
ü  Status
ü  Religion

ü  Etnicitet
ü  Sexualitet
ü  Geografiska skillnader
ü  Åldersskillnad2.       Gör en tankekarta/mindmap om huvudpersonerna: Vilka är de? Vilken bakgrund har de?
  1. Gör ett manus och bildmanus (se bilaga) utifrån konflikten och tankekartan.  När och hur möts de? Hur reagerar omgivningen? Vad gör personerna för att komma runt konflikten?
  2. Spela in ert material. Tänk på att allt ska vara egenproducerat.
  3. Redigera er filmtrailer
  4. Presentation/uppvisning

Trailern ska innehålla:


  • Stillbilder och/eller filmklipp
  • Ljud (musik)
  • Text
  • Berättarröst
  • Specialeffekter/övergångar


Svenska
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Bild
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.