måndag 14 november 2016

Utvärdering FOTO- uppgiften

1: Hur tycker du att det har gått för dig med uppgiften? Arbetsprocess?

2: Vad har gått extra bra?

3: Vad ska du tänka på till nästa gång du gör en liknande uppgift? Utvecklingsmöjligheter?

4: Tips till mig inför framtiden med den här uppgiften...

5: Vad har du lärt dig? Beskriv så ingående som möjligt :)