onsdag 17 maj 2017

Akvarelldjur presentation

Hej!

Ni ska göra en presentation av erat arbete med AKVARELL DJURET i Adobe SPARK som är ett web baserat presentations program. De betygskriterier vi kommer arbeta med är:

 Du kan presentera dina bilder med viss/relativt god/god anpassning till syfte och sammanhang.

 Eleven kan också ge enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.I din presentation vill jag att du:


1: Visar var du har använt de olika Akvarellteknikerna.Vått i vått, Salt, Alkohol, Lim &krita, Sockervatten, Tusch, Sprätta & splasha, Transparens, Rinna & blåsa. (Innehåll och funktion)


2:Vad har gått bra? Vad har gått mindre? Vad var svårt? Vad hade du velat göra annorlunda?(Funktion och kvalitet)


3: Hur har din arbetsprocess varit? Tips till dig själv i framtiden... (Kvalitet)


4: Vilket uttryck har din bild?Hur har du gjort för att få fram det uttrycket? Alternativ, hur hade den sett ut/uttryck om du hade gjort... (Uttryck)Dela din Adobe Spark Video med snilssondrugge@gmail.com