torsdag 19 februari 2015

REFLEKTION DIGITALT BERÄTTANDE

1: Vilka tankar hade du från början och varför valde du att göra som du gjorde?
2: Vilken teknik/tekniker har du använt dig av (t.ex. program du använt)?
3: Vad är syftet/budskapet med bilderna/fotografierna/filmerna (t.ex. vilka känslor ville du förmedla, och har du lyckats?)
4: Vilka kopplingar till dig finns med?
5: Vilka samtida eller historiska bilder har du inspirerats av under arbetets gång? (Vad har du hämtat inspiration ifrån? t.ex.Visningsfilmen, google sökning på katt, youtube filmer som handlar om fotboll osv...)
6: Vad gick bra? Vad är du stolt över?
7: Vilka svårigheter stötte du på?
8: Vad skall du tänka på nästa gång du skapar något?

I bildens kunskapskrav står det:

E: Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

C: Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

A: Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar